Hyresmaskiner

Anytech Scandinavia säljer och hyr ut borriggar från våra tre leverantörer; Hütte, Casagrande samt Mori.

I dagsläget har vi två hyresmaskiner att tillgå; Mori M21E (röd) samt Hütte HBR203D (blå). Båda är tänkta för grundförstärkningar och delade i borrenhet och separat powerpack. Vi kan också ta fram hyresmaskiner i många olika storlekar på längre hyror.

Villkoren för hyra är lite olika beroende på vilken maskin det gäller, men de vi har på gården kan hyras minst en vecka i taget.
Skulle maskinen behöva anpassas inför ert projekt så gör vi det här i Anytechs verkstad på löpande eller fast räkning beroende på överenskommelse med kunden.
Med maskinen levereras ingen borrutrustning, men sådan kan köpas separat.
I maskindokumentet som följer med maskinen finns information om hur maskinen skall tas om hand före start, under drift samt efter varje avslutad arbetsdag. En inplastad sammanfattning följer också med. Dessa rutiner skall följas och det är hyrestagarens ansvar att så sker samt att rapportera ev. problem till din kontakt på Anytech.
Efter hyrestiden skall maskinen lämnas åter i samma skick som den hämtades, om inte kommer vi att återställa mot löpande kostnad för hyrestagaren.
Planerad service och underhåll under hyrestiden ingår i hyran.

Marknaden för kompressorhyra i Sverige är väl etablerad och vi stöttar gärna våra kunder också med hyresmaskiner inom detta område. Vi har tillgång till CompAir-kompressorer för korta hyror, men hjälper också gärna till med Doosan-kompressorer på längre hyror.

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här så återkommer vi så snart vi kan.

3 + 3 = ?