Allt för din vattenbrunn

VATTENBRUNN
Pumppaket 3-fas1-fasKompletta pumppaket
Mer information kommer inom kort

Vi har levererat kvalitetsprodukter för vattenanläggningar i över 50 år och samarbetar med seriösa brunnsborrare över hela Sverige. Av oss får du 5 års garanti på alla ingående komponenter.

Grundvatten

Vattnet i en borrad brunn är ett grundvatten. Av all jordens vattentillgångar är bara 1 % sötvatten användbart för vår vattenförsörjning. Ungefär 90 % av allt sötvatten finns i form av grundvatten. Grundvatten bildas av att regnvatten tränger ner i marken och fyller hålrum och sprickor i jord och berg. Vattentillgången i hålrum och sprickor påverkar brunnens kapacitet.

Grundvattnets övre yta ligger på olika djup under markytan beroende på nederbörds- och terrängförhållanden. Grundvattnet är praktiskt taget bakteriefritt och har en jämn temperatur året runt (ca +7 grader i Mellansverige).

Vart ska man borra?

En erfaren certifierad brunnsborrare placerar brunnen så att råvattenledningen in till fastigheten blir så enkel som möjligt. Viktigt är också att placera brunnen högre än avlopp, infiltrationsbäddar mm. så att föroreningar i brunnen undviks.

Hur mycket vatten behöver man?

Vid normal vattenförbrukning går det åt mellan 150 till 200 l vatten per person och dygn. Har man en tomt som behöver bevattning ökar självklart förbrukningen. Visar det sig att brunnens flöde av vatten är för liten kan tillrinningen ökas med hjälp av hydraulisk tryckning. Metoden innebär att man sprutar in vatten i brunnen under en manschett och skapar ett så högt tryck att sprickor i brunnen vidgas och rensas.

Saltvattenrisk

Saltvatteninträngning är ett fenomen som inträffar när saltvatten av olika skäl tränger in i en akvifär och förorenar grundvattnet. Det inträffar oftast i kustnära brunnar under torrperioder då tillförseln av grundvatten är låg, men kan också inträffa i närheten av kanaler med havsvatten som kan tränga ut och förorena grundvattnet.

I Sverige finns ett flertal platser som en gång har befunnits under havsvattenytan och som har torrlagts av landhöjningen där saltvatten finnas inlagrat i marken under grundvattnet. Relikt havsvatten dvs. gammalt havsvatten är vatten som har legat instängt i sprickor och håligheter i flera tusen år. Borrar eller gräver man för djupa brunnar i dessa områden så kan det föreligga risk för att dricksvattnet blir salt. En erfaren brunnsborrare känner till sitt område och väljer lämplig metod att minimera risken för saltvatteninträngning i borrhålet.

Kontakta oss

Lämna ditt meddelande här så återkommer vi så snart vi kan.

4 + 4 = ?